HomeAlle kunstenaarsActiviteitenMediaContactAanmeldenDoelstelling

DOELSTELLING Kunstroute Nissewaard


Missie en visie
De Kunstroute Nissewaard wil een breed publiek betrekken bij vele vormen van kunstbeoefening en inwoners van, niet alleen, Nissewaard inspireren, prikkelen en uitdagen. De Kunstroute is een drempelverlagende pleitbezorger voor de rol en betekenis van kunst en kunstenaars in de samenleving en stimuleert de dialoog tussen kunstenaars en een divers publiek. De kunstroute laat een breed scala aan kunstuitingen zien, van figuratief via abstract tot conceptueel.

De doelstelling wordt gerealiseerd door de organisatie van een jaarlijkse kunstroute in (meestal) het derde weekend van april. Met ingang van 2016 werd de kunstroute uitgebreid van Spijkenisse naar de gemeente Nissewaard. Aanleiding vormde de gemeentelijke herindeling waarbij de gemeente Spijkenisse en de gemeente Bernisse met zijn kernen werden samengevoegd tot een nieuwe gemeente.

De Stichting Kunstroute Nissewaard ziet het als haar doelstelling om via uitbreiding van de kunstroute een aandeel te leveren in de opbouw van de nieuwe gemeente.

Disciplines
Zowel kunstenaars met een (kunst)vakopleiding als autodidacten kunnen deelnemen aan de kunstroute. Veel disciplines zijn aanwezig. Naast beeldende kunst is ook de kunstnijverheid en toegepaste kunst vertegenwoordigd. Denk hierbij aan mode of edelsmeden.

Ballotage
Op de kunstroute moet worden ingeschreven. Alvorens te worden toegelaten worden deelnemers geballoteerd door een externe commissie. Deze commissie bestaat uit o.a. professionele (beeldend) kunstenaars.

De volgende criteria worden gehanteerd:
- De kunstenaar is werkzaam/woonachtig in de gemeente Nissewaard.
Gastkunstenaars, kunnen na acceptatie, op locatie, bij een deelnemende kunstenaar(sgroep) meedoen.
- Er is sprake van vakmanschap, d.w.z. de kunstenaar beheerst zijn ambacht.
- Het gepresenteerde werk is betekenisvol en heeft zeggingskracht, d.w.z. er spreekt een visie en denkwijze uit.
- Het gepresenteerde werk is oorspronkelijk en origineel.
- Er is sprake van eigen werk.

Individueel of als groep
Zowel individuele kunstenaars als groepen/organisaties kunnen inschrijven. Bij groepen zoals Fotoclub Spijkcity wordt vanwege de geformuleerde doelstelling en de door de club gehanteerde criteria voor toelating geen aparte individuele ballotage toegepast. Bij intekening als groep worden de individuele leden niet apart genoemd in de communicatie.

Locaties
In de meeste gevallen zal de kunstenaar de bezoekers van de kunstroute aan huis of in eigen atelier ontvangen. Soms wordt een groepsexpositie ingericht in een aantrekkelijke en toegankelijke locatie. Van deelnemers wordt verwacht dat ze hun locaties gedurende de tijden van de kunstroute open stellen.

Opening
De kunstroute wordt jaarlijks officieel geopend. Daarvoor wordt steeds een rol toegedacht aan iemand van het bestuur van de gemeente. De opening genereert extra publiciteit en vormt een moment van ontmoeting voor de betrokken organisaties en kunstenaars.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor deelname aan de kunstroute bedraagt (na acceptatie) € 25,-, dit tarief geldt zowel voor individuele inschrijving als voor een groepsdeelname.

Communicatie
De Stichting zet een aantal middelen in om te communiceren met publiek, kunstenaars, pers en andere stakeholders.

Website
De Stichting onderhoudt een actuele website met alle informatie over doelstelling, werkwijze en activiteiten.

Brochure/flyer
Jaarlijks wordt een brochure/folder gerealiseerd met alle informatie over de kunstroute van dat jaar. Deze brochure/folder bevat een overzicht van de deelnemende kunstenaars, hun werk en de locaties en dient als gids voor de bezoekers van de kunstroute.

Banieren/vlaggen
Banieren en vlaggen met het beeldmerk van de kunstroute vormen een herkenningspunt voor bezoekers en zijn zichtbaar aanwezig op de locaties. Dat versterkt de vindbaarheid van de deelnemende kunstenaars/locaties.

Social Media
De kunstroute is actief op Facebook en Instagram.

Nieuwsbrief
Voor de direct betrokkenen worden per jaar enkele nieuwsbrieven uitgegeven met actuele informatie over de organisatie van de kunstroute.

Publiciteit
De Kunstroute Nissewaard genereert elk jaar voldoende publiciteit in de locale weekbladen en op diverse media op het gebied van (beeldende) kunst. De samenwerking met Weekblad Nissewaard is daarbij sterk ontwikkeld.

Meten is weten
Bezoekersaantallen, waardering en herkomst van bezoekers worden gemeten.

 

 

HomeAlle kunstenaarsActiviteitenMediaContactAanmeldenDoelstelling